Do's en don'ts voor een goede verzekering

Gemiddeld spendeert iedereen jaarlijks één maandloon aan verzekeringen. Eens te meer de moeite waard om hierbij een bewuste en goed onderbouwde keuze te maken.

In België zijn bepaalde verzekeringen verplicht. Denk maar aan de aansprakelijkheidsverzekering bij het besturen van motorrijtuigen, ziekteverzekering, verzekering arbeidsongevallen ingeval van huishoudpersoneel,... Welke verzekeringen verplicht zijn in België is afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Naast de wettelijk verplichte verzekeringen dient u ook even stil te staan bij welke verzekeringen u aanvullend nog nodig heeft. Deze zijn niet verplicht, maar wel nuttig. De verzekeringen die u nodig heeft zijn afhankelijk van uw leeftijd, job, gezinssamenstelling, levensstijl, bezittingen, hobby’s e.d. Hierbij dient u de vraag te stellen wat er gebeurt bij een schadegeval als u niet bent verzekerd. Welke schade wordt vergoed? Welke financiële gevolgen zijn hieraan gekoppeld?

Verder zijn de voorwaarden van de polis erg belangrijk. Ga op zoek naar een concurrentiële premie, maar laat u niet leiden door de laagste premie. Zoek de correcte premie! Wat omvat de verzekering en is dat in overeenstemming met uw behoeften en uw situatie? Bij verzekeringen van gebouwen en inboedel komt het wel eens voor dat men onderverzekerd is. Hierbij is er niets aan de hand zolang men geen schade lijdt. Want in dat geval kan de ‘evenredigheidsregel’ worden toegepast waardoor slechts een deel van de schade wordt vergoed. Dit alles kan vermeden worden door gebruik te maken van een waardebepaling. Deze houdt rekening met o.a. de oppervlakte van de woning, het aantal kamers, de afwerkingsgraad e.d. Niemand weet echter exact hoeveel zijn inboedel waard is.

Vermijd een dubbele verzekering. Goed verzekerd zijn is erg belangrijk. Maar het heeft geen nut om meerdere verzekeringen af te sluiten voor eenzelfde risico. Het kost alleen maar geld en u zult maar één keer een vergoeding krijgen. Verzekeringen goed inventariseren is daarbij erg belangrijk.

Solvas biedt u bij dit alles de totaalaanpak aan. Via de MyBroker-app kunt u uw verzekeringscontracten gemakkelijk raadplegen, een schadegeval melden en een bericht aan Solvas verzenden. Zo ondersteunt Solvas u als onafhankelijk makelaar zowel bij het zoeken naar een goede verzekering, als bij het opvolgen van uw persoonlijke situatie. Daarnaast kan u bij ons terecht voor bankzaken, vermogensbeheer, successieplanning, vastgoed en leasing.

Went u meer info? Contacteer ons via trees@solvas.be of 09 374 10 12.

Trees Waignein
Administratie verzekeringen

Bron: De Tijd.