Bedrijfsschade

Denkt u aan de financiële gevolgen voor uw bedrijf wanneer u na een brand het werk moet verminderen of misschien zelfs stopzetten? Of kan uw bedrijf door een zwaar verkeersongeval in de straat een hele dag niets verkopen? Voor deze en heel wat andere redenen, kan u een bedrijfsschadeverzekering afsluiten.

Meer info

Kredietverzekering

Klanten die niet betalen, zijn een gevaar voor de solvabiliteit van uw onderneming, een kredietverzekering behoedt u daarvoor.

Meer info

Alle risico’s informatica

Heel wat van uw activiteiten zijn volledig afhankelijk van uw ICT-omgeving - een optimale bescherming is dus onmisbaar.

Meer info

Voertuigen

Heeft u wagens die ingeschreven zijn als bedrijfsvoertuig? Dan kunnen wij u hiervoor de juiste verzekering opstellen en de opties die voor u belangrijk zijn, voorstellen.

Meer info

Personeel

Uw werknemers zijn belangrijk: u moet ze beschermen maar daarnaast kunt u ze ook motiveren via extralegale voordelen zoals een groepsverzekering. Vergroot uw aantrekkelijkheid als werkgever.

Meer info

Machines

De technologie staat niet stil. U investeert steeds meer in nieuwe en duurdere machines. Ze zijn onmisbaar voor de goede werking van uw bedrijf. Schade aan een toestel kan bijgevolg zware gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering en uw financiën. Verzeker u daarom tegen de schade aan uw machines.

Meer info

Brand

U hoort het vaak en heeft het zelf misschien al meegemaakt: door een brand is de toekomst van het desbetreffende bedrijf onzeker. Om uw onderneming hiertegen en tegen andere risico’s zoals storm, waterschade, glasbreuk en natuurrampen te beschermen, kan u een brandverzekering of een patrimoniumverzekering nemen.

Meer info

Product aansprakelijkheid

Een verzekering productaansprakelijkheid dekt uw aansprakelijkheid voor schade aan derden die wordt veroorzaakt door producten na hun levering.

Meer info

Beroepsaansprakelijkheid

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt u financiële zekerheid zodat u zonder zorgen uw activiteiten kunt verderzetten, ook wanneer uw bedrijf een fout heeft gemaakt.

Meer info

Objectieve aansprakelijkheid

Weet u niet als uw bedrijf verplicht is een B.A. objectieve aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan? Als u een zaak heeft die publiek toegankelijk is dan bent u dit waarschijnlijk verplicht.

Meer info

ABR

De ABR-polis is een soort ‘omniumverzekering’ voor uw bouwwerk: een bouwverzekering zonder zorgen.

Meer info

BA uitbating

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating — kortweg B.A. uitbating — dekt de schade die u aan anderen toebrengt bij de uitbating van uw bedrijf.

Meer info

Bestuurdersaansprakelijkheid

Om u als bestuurder persoonlijk in te dekken tegen de gevolgen van fouten, biedt Solvas u een polis bestuurdersaansprakelijkheid.

Meer info

IPT

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een levensverzekering die u, als bedrijfsleider, een aanvullend pensioen bezorgt: een interessante formule, ook voor uw bedrijf.

Meer info

VAPZ

Bouw bovenop uw wettelijk pensioen een aanvullend pensioenkapitaal op en betaal tegelijk minder belastingen en minder sociale bijdragen.

Meer info

Gewaarborgd inkomen

Met een verzekering gewaarborgd inkomen zorgt u ervoor dat u en uw gezin de huidige levensstandaard kunnen behouden in geval van ziekte of ongeval.

Meer info

Hospitalisatie

Opgenomen worden in het ziekenhuis betekent grote kosten, maar wanneer u alles uit uw eigen zak moet betalen is het probleem nog groter. Neem daarom een hospitalisatieverzekering en ga zorgeloos naar het ziekenhuis.

Meer info

Ongevallenverzekering

Vergeet uzelf, als bedrijfsleider, niet in te dekken tegen ongevallen. Als ondernemer stelt u altijd het belang van uw bedrijf voorop, maar af en toe moet u ook aan uzelf denken. Een ongeval kan immers zware gevolgen hebben voor u en voor uw gezin. En de verplichte arbeidsongevallenverzekering biedt voor u géén dekking.

Meer info

Reisverzekering

Bent u van plan een zakenreis te maken? Wenst u met een gerust gemoed te vertrekken en u volledig te kunnen focussen op uw doel? Waar u ook naartoe reist, neem geen onnodige risico's: stop steeds een goede reisverzekering in uw bagage.

Meer info