Loading color scheme

CORONAVIRUS: op welke steun kan je rekenen?

Beste klanten,

We gaan allemaal een uitdagende tijd tegemoet, maar samen (en tegelijk apart) kunnen we dit aan! Onze voornaamste zorg is om de gezondheid en toekomst van onze klanten, onze Solvas’ers, partners en Solvas zelf zoveel mogelijk te waarborgen. Welke steun is er voorzien? We krijgen veel vragen binnen waarop we jullie hieronder een antwoord geven!

1. Toekomstige (betalings)problemen?

We roepen jullie op om ons zo snel mogelijk te contacteren als je vragen hebt of (betalings)problemen ervaart! Wij proberen jouw specifieke situatie in kaart te brengen en gaan samen op zoek naar alternatieven en oplossingen.

Dat het virus en de ingrijpende voorzorgsmaatregelen een grote impact hebben op onze economie is duidelijk. Wat de precieze gevolgen zullen zijn, kan niemand voorspellen. Wél kunnen we anticiperen op wat mogelijks komen gaat, en daar helpt Solvas jou graag bij.

Horecazaken die door de opgelegde sluiting moeilijkheden hebben om de huur te betalen? Handelaars die vrezen hun leningen niet te kunnen aflossen? Of bedrijven die door corona betalingsproblemen verwachten? Solvas zoekt mee naar alternatieven. Misschien is er wel uitstel van betaling mogelijk? Of is een overbruggingskrediet een optie? We bekijken dit en bieden jou een antwoord.

Alsjeblieft, contacteer ons: dan proberen we samen met jou - telefonisch, via conference call of op een andere manier - jouw specifieke situatie in kaart te brengen. En bieden we samen nu al een antwoord op de eventuele gevolgen van het coronavirus op jouw zaak of bedrijf.

2. Verzekeringen die tussenkomst bieden in geval van corona-crisis?

Omzetverzekering: check

Wat? Een omzetverzekering is een verzekering die de financiële gevolgen van de arbeidsongeschiktheid van een sleutelpersoon binnen een vennootschap dekt.

Wanneer kan ik hier een beroep op doen? Als je als bedrijfsleider uitvalt door een ziekte of ongeval, dan keert de omzetverzekering een maandelijkse rente uit. Die maandelijkse uitkering kan helpen om de kosten te blijven betalen, ook als de omzet daalt door jouw afwezigheid als bedrijfsleider of zaakvoerder.

Geen tussenkomst: indien een onderneming tijdelijk zijn deuren moet sluiten ten gevolge van andere oorzaken dan ziekte of ongeval van de bedrijfsleider.

Verzekering gewaarborgd inkomen: check

Wat? Een verzekering gewaarborgd inkomen, vergoedt het beroepsinkomen van jou als zelfstandige indien je plots arbeidsongeschikt wordt. Deze arbeidsongeschiktheid dient een gevolg te zijn van een ongeval of een ziekte. De verzekering heeft twee luiken: de maatschappij betaalt aan de begunstigde een forfaitaire vergoeding en betaalt aan de verzekeringnemer de premie tijdens de duur van de arbeidsongeschiktheid.

Wanneer kan ik hier een beroep op doen? Als je als zelfstandige bedrijfsleider arbeidsongeschikt wordt als gevolg van een coronabesmetting, dan ben je gedekt in de verzekering gewaarborgd inkomen conform de voorziene dekkingsvoorwaarden.

Geen tussenkomst: indien je preventief in quarantaine wordt geplaatst, zonder ziek te zijn, kan je géén beroep doen op de verzekering gewaarborgd inkomen. De arbeidsongeschiktheid is enkel verzekerd in geval van ziekte of ongeval.

De omzetverzekering en gewaarborgd inkomen dekken dus: omzet- of inkomstenverlies ten gevolge van het wegvallen van de bedrijfsleider door ziekte of een ongeval. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een epidemie/pandemie wordt dus niet uitgesloten.

Bedrijfsschadeverzekering: niet

Wat? Een verzekering bedrijfsschade verleent dekking voor het verlies aan winst en het doorlopen van vaste kosten als gevolg van materiële schade. Volgende zaken zijn verzekerd in de polis: de vaste bedrijfskosten, het gederfde bedrijfsresultaat en de eventuele kosten gemaakt om de daling van de omzet te vermijden of te beperken.

Wanneer kan ik hier een beroep op doen? Wanneer er zich een gedekt schadegeval voordoet of wanneer jouw gebouw ontoegankelijk wordt door een gedekt schadegeval in de omgeving. De standaardwaarborgen zijn: bedrijfsschade na brand en ontploffing.

3. Hulp vanuit de overheid?

De overheid werkte intussen een aantal steunmaatregelen uit en heeft hulpprocedures versoepeld die zelfstandigen kunnen helpen:

Je wordt als zelfstandige zélf ziek

Als je als zelfstandige zelf ziek wordt en langer dan 8 dagen arbeidsongeschikt bent, dan heb je vanaf dag 1 recht op een uitkering van het ziekenfonds. Het ziekenfonds betaald de uitkering ten vroegste vanaf de datum waarop het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid door de arts werd uitgeschreven.

Je inkomsten dalen of je kan je activiteit niet meer uitoefenen

Hieronder vind je een overzicht van de extra steunmaatregelen die de overheid voorziet voor Vlaamse ondernemingen:

- Tijdelijke werkloosheid door overmacht
- Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
- Betalingsuitstel voor BTW aflossingen
- Betalingsuitstel voor betalen van bedrijfsvoorheffing
- Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
- Vermindering van voorafbetaling voor zelfstandigen
- Uitstel of vrijstelling van betaling sociale bijdragen voor zelfstandigen
- Vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
- Hinderpremie
- Crisiswaarborg
- Betalingsuitsel lopende kredieten (tot 30 september)
-
 Akkoord verzekeringssector

Voor meer info en het aanvragen van deze steunmaatregelen, adviseren wij jou volgende websites: www.voka.be en www.unizo.be

4. Gratis videochatten met een dokter

Wij staan in nauw contact met onze partners en leveranciers. AXA breidt hun bestaand platform voor videoconsultatie met dokters tijdelijk uit en stellen het gratis ter beschikking (voorlopig tot het einde van de paasvakantie) van wie zich ziek voelt en een vermoeden heeft besmet te zijn met het coronavirus. De dienst is ook beschikbaar voor Belgen in het buitenland!

Videoconsultaties kunnen hulp bieden bij praktische vragen met betrekking tot je gezondheid, wanneer je vaste huisarts moeilijk bereikbaar is en wanneer men fysiek contact wil vermijden. De dienst is 7/7 beschikbaar, van 9-18u.

Hoe werkt het?

1. Ga naar axa.be om een videoconsultatie met een dokter in te plannen.
2. Je ontvangt per mail of sms een bevestiging, met een link en unieke toegangscode om door te gaan naar de virtuele wachtkamer. 
3. Op het uur van de afspraak zal de videoconsultatie opgestart worden door de dokter. Wat heb je hiervoor nodig: een laptop/tablet of smartphone + internetverbinding + camera.

De boodschap is duidelijk: ook in deze woelige tijden blijft Solvas jouw co-piloot en gidsen we jou door deze storm. Samen vinden we de oplossing om jou vooruit te helpen. Heb je nog vragen over de impact van het coronavirus op de opbouw en bescherming van jouw vermogen? Neem zeker contact op met ons!

Wij blijven bereikbaar voor jou: via mail, telefoon en videochat. Ons team werkt achter de schermen van thuis uit om jou verder te helpen.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Tot snel.

De Solvas'ers