Voorwaarden wedstrijd Solvas | Gentleman's Fair

Win een oldtimerrit en etentje voor 2 personen

Gentleman's Fair, 9-11/11/2018

 

 • - Iedereen die op dit ogenblik 18 jaar of ouder is, kan deelnemen aan de wedstrijd.
 • - Stem enkel geldig als alle gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld.
 • - Door uw gegevens te registreren bevestigt u de interesse in de producten van Solvas. Wij zullen de gegevens gebruiken om u te contacteren in verband met onze producten
 • - Wie als winnaar van de wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding.
 • - De winnaar is dezelfde persoon die het winnende wedstrijdformulier heeft ingevuld.
 • - Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen (zoals Facebook en LinkedIn) alsook in de geschreven pers.
 • - De uitslag van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.
 • - De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.
 • - De winnaar wordt uitgenodigd bij Solvas. Nadien wordt een datum vastgelegd voor de oldtimerrit en het etentje (afhankelijk van beschikbaarheid restaurant).
 • - De winnaar ontvangt een gratis oldtimerrit en etentje voor 2 personen, in Pure C (of een gelijkwaardig restaurant). De winnaar wordt vergezeld door een chauffeur en een medewerker van Solvas.
 • - De geldigheid van de prijs is beperkt in tijd: om te zetten voor midden 2019.
 • - Indien de winnaar, om welke reden dan ook, de prijs niet kan inruilen voor het verstrijken van de geldigheidsduur ervan, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van Solvas.
 • - Solvas is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Solvas kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.
 • - Door deel te nemen aan wedstrijden van Solvas aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Solvas in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband me de wedstrijd gelden als punt van reglement.