Pensioentoezegging eindelijk herzien

Tot voor de invoering van bovenstaande herziening hadden zelfstandigen met een eenmanszaak niet de mogelijkheid om een bijkomend pensioen aan te leggen. De enige optie van deze zelfstandigen was om een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) af te sluiten, maar dit was echter beperkt tot 8,17% van het beroepsinkomen. Hierdoor lag het gemiddelde pensioen van een zelfstandige met een eenmanszaak op 860 euro per maand.

Wat is het precies?

Technisch gezien gaat het om een kopie van de individuele pensioentoezegging (IPT), waar zelfstandigen met een vennootschap nu al toegang toe hebben. Het cruciale verschil met de vorige regelgeving op de pensioentoezegging is dat er hier geen maximumbedrag is vastgelegd. De premies zijn enkel onderworpen aan een belasting van 4,4 procent en geven aanleiding tot een belastingvermindering van 30 procent.

Gezien zelfstandigen via het VAPZ ook al aan pensioensparen konden doen, wat is dan het praktisch nut van deze uitbreiding?

Los van de bedragen zijn er nog twee redenen waarom het aanvullend pensioen voor alle zelfstandigen zal toegejuicht worden:

1)      Diversifiëring: hoe meer opties zelfstandigen hebben om hun pensioen op te bouwen, hoe beter ze risico’s kunnen beheersen om hun gestorte premies te beleggen.

2)     Ongelijkheid tussen zelfstandige bedrijfsleiders die met een vennootschap werken en zelfstandigen met een eenmanszaak: het is problematisch. Het is zelf zo dat veel zelfstandigen overschakelen naar een vennootschap enkel om een pensioen te kunnen opbouwen.

Dankzij de nieuwe maatregel zullen zelfstandigen, voor wie de vennootschap niet de meeste gepaste ondernemingsvorm is, niet langer behoefte hebben aan een omschakeling naar die structuur. Maar zal er voor het wettelijk pensioen een verbetering merkbaar zijn?

Ja, maar deze zal klein blijven. Momenteel is het minimumpensioen gelijkgesteld aan dat van werknemers. Wat echter klein blijft is het verschil tussen het minimum- en het maximumpensioen. Als de pensioenberekening herzien wordt zullen mensen met een hoger inkomen ook van een hoger wettelijk pensioen kunnen genieten. Hierdoor geef je zelfstandigen een reden des te meer om hun onderneming zo succesvol mogelijk te maken.

Wenst u zich meer te informeren over uw pensioen? Ook hierbij kan Solvas u van dienst zijn. Vraag ons gerust meer info via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 09 372 56 63.

 Bron: Trends, B. Vereecke. 09/10/17, ‘Na het aanvullend pensioen moet ook de eerste pijler voor zelfstandigen worden herzien’.

(Vereecke, 2017)