Loading color scheme

De veiligheid en gezondheid van jouw team is belangrijk. Je bent dan ook wettelijk verplicht om jouw personeel te beschermen. Daarnaast kan je jouw medewerkers een groepsverzekering aanbieden.

Solvas biedt je diverse verzekeringsformules om jouw personeelsleden te dekken tegen lichamelijke schade door een ongeval op de werkvloer of op weg van en naar het werk. De vergoedingen die uitgekeerd worden in geval van werkonbekwaamheid, opname in een ziekenhuis, medische zorgen of overlijden zijn wettelijk vastgesteld. Bij een schadegeval zorgen we voor een snelle vergoeding binnen de wettelijke voorschriften.

WAT IS EEN ARBEIDSONGEVAL VOLGENS DE WETGEVER?

Niet elk ongeval dat zich voordoet tijdens de werkuren is een arbeidsongeval. Het moet gaan om een ongeval dat zich tijdens en door het werk voordoet en wordt veroorzaakt door een plotse gebeurtenis die een letsel veroorzaakt. Wat ook als een arbeidsongeval beschouwd wordt is het ongeval dat gebeurt op de normale weg naar en van het werk. Elke werkgever in ons land dient voor zijn werknemers een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

Contacteer ons voor meer info

WAT IS ER GEDEKT IN DE VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN?

Als één van jouw werknemers het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, dan vergoedt de arbeidsongevallenverzekeraar:
- Kosten voor medische verzorging, prothesen en verplaatsingen.
- Vergoeding voor loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en bij overlijden.

De vergoeding wordt berekend op basis van het brutoloon van de werknemer. Belangrijk is wel dat het loon voor de berekening van de vergoeding begrensd wordt tot een maximaal jaarloon (wettelijk plafond). Dit maakt dat werknemers die een hoger loon genieten hun inkomsten sterk zien teruglopen als ze arbeidsongeschikt zijn door een arbeidsongeval. De vergoeding die ze ontvangen wordt immers berekend op een lager loon dan hun werkelijke salaris. Je kan dit opvangen door het gedeelte van het loon dat het wettelijke plafond overschrijdt ook te verzekeren.

Solvas bekijkt graag samen met jou hoe we jouw personeelsleden het best kunnen verzekeren. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend advies via info@solvas.be of 09 372 56 63.