Loading color scheme

Jouw team is belangrijk: je moet ze beschermen maar daarnaast kan je ze ook motiveren via extralegale voordelen zoals een groepsverzekering. Vergroot jouw aantrekkelijkheid als werkgever.

VOOR WIE IS DE GROEPSVERZEKERING?

Belangrijk is dat je een groepsverzekering afsluit voor al jouw werknemers of voor een duidelijk afgebakende categorie ervan. Kies je voor een bepaalde groep van werknemers, dan is het belangrijk dat je de anti-discriminatiewetgeving naleeft. Zo mag je bijvoorbeeld niet alle mannen een groepsverzekering toekennen en alle vrouwen niet. Ook een onderscheid op basis van het vroegere verschil in statuut arbeiders-bedienden is niet toegelaten.

VOORDELEN VAN EEN GROEPSVERZEKERING: ALS WERKGEVER

- Een belangrijk voordeel bij rekrutering
- Een uitgelezen manier om jouw personeel te motiveren
- Meer netto voor jouw medewerkers met hetzelfde budget dankzij de fiscale voordelen
- Een fiscaal interessante investering
- Eenvoudig administratief online beheer

VOORDELEN VAN EEN GROEPSVERZEKERING: VOOR DE WERKNEMER

- Zekerheid van een comfortabel aanvullend pensioen gefinancierd door de werkgever
- Fiscale optimalisatie van het salarispakket
- Aantrekkelijk rendement op hun pensioenplan
- Mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een voorschot op te vragen voor de financiering van bouw- en verbouwingsprojecten in de Europese Economische Ruimte
- Bescherming van henzelf en hun dierbaren bij arbeidsongeschiktheid en overlijden
- Mogelijkheid om de dekking aan te passen in functie van de behoeften en prioriteiten
- Als een werknemer ontslag neemt of ontslagen wordt, dan behoudt hij het opgebouwde tegoed uit de groepsverzekering. Uiteraard moet de werkgever in de toekomst geen nieuwe premies meer voor hem betalen

Neem contact met ons op

HEEL INTERESSANT

Als bedrijfsleider bent je natuurlijk ook bekommerd om het welzijn en de motivatie van jouw medewerkers. Met een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen kan je op een fiscaalvriendelijke manier meewerken aan de opbouw van hun bovenwettelijk pensioen en hen beschermen tegen risico’s. Als werkgever geef je zo jouw personeelsbeleid een extra dimensie en zet je jouw sociaal engagement in de verf. Het is ongetwijfeld een extra troef om gemotiveerde personeelsleden te vinden.

Solvas bekijkt graag samen met jou hoe we jouw personeelsleden het best kunnen verzekeren. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend advies via info@solvas.be of 09 372 56 63.