Loading color scheme

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een levensverzekering die je, als bedrijfsleider, een aanvullend pensioen bezorgt: een interessante formule, ook voor jouw bedrijf. Je geniet een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling.

FISCALE VOORDELEN IPT VOOR U EN UW ONDERNEMING

Het gaat om een polis die doorgaans een gewaarborgd rendement biedt, aangevuld met een (niet-gegarandeerde) winstdeelname. Ook voor jouw onderneming is het een interessante formule.
Met de IPT kan jouw bedrijf precies bepalen aan wie het een extralegaal voordeel wil toekennen: ook aan jezelf. Het is jouw bedrijf dat de IPT onderschrijft, en dus ook de premies betaalt.

Voor de vennootschap
Gestorte premies mag je volledig aftrekken als beroepskost, op voorwaarde dat de 80%-regel gerespecteerd wordt. Die regel zegt dat de som van jouw wettelijk en aanvullend bedrijfspensioen niet meer mag bedragen dan 80% van je laatste brutoloon. Om deze 80%-regel te berekenen kan je steeds bij ons of bij jouw boekhouder terecht.

Voor jezelf
De premies worden niet beschouwd als voordelen van alle aard en worden daarom niet onderworpen aan de personenbelasting.
Gunstige belasting bij uitbetaling: een percentage tussen 20% en 16,5% naargelang de leeftijd van de verzekerde. Op 65 jaar wordt dat 10% als de persoon tot dan professioneel actief gebleven is.

Meer info?

VOORDELEN IPT BIJ SOLVAS

Zelfstandige bedrijfsleiders met een vennootschap beschikken met de IPT over een erg interessant product om een aanvullend pensioen op te bouwen. De fiscale aspecten zijn erg aantrekkelijk; ook de sociale bijdragen en de eindbelasting zijn voordelig. Kortom: de IPT is een prima manier om geld uit jouw vennootschap te halen. De polis kan worden aangepast op maat van jouw behoeften. Ten slotte kan de IPT worden gecumuleerd met een groepsverzekering of een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Wij zijn er voor u via info@solvas.be of 09 372 56 63.