Loading color scheme

Wil je als werkgever een echte winnaar in de war for talent zijn? Dan zijn employee benefits een must. Extra voordelen in jouw aanbod zijn tegenwoordig een absolute voorwaarde om toptalent aan te trekken. Bovendien zijn ze fiscaal voordelig, zowel voor jou als voor je werknemer. Jij betaalt minder en jouw werknemer houdt er meer aan over dan via klassieke verloning. Een win voor iedereen op vele vlakken.

HOSPITALISATIEVERZEKERING

De hospitalisatieverzekering is een eerste interessante employee benefit. Je gaat een collectieve verzekering aan voor je werknemers, die zo gevrijwaard worden van de torenhoge kosten van een opname in het ziekenhuis. De grote voordelen:

- Jouw medewerker moet zelf geen dure hospitalisatieverzekering afsluiten en heeft de mogelijkheid om gezinsleden mee te verzekeren. Hierbij worden de bijkomende premies ofwel door de werkgever ofwel door de werknemer via verrekening met het nettoloon betaald.

- Je bewijst dat je als werkgever begaan bent met de gezondheid van je medewerkers.

- Je betaalt geen belastingen en sociale bijdragen op de premie.

 

Meer info?

 

HET UITGEBREIDE GEZONDHEIDSPLAN

Het gezondheidsplan is de hospitalisatieverzekering aangevuld met extra’s. Hierbij zijn er 2 mogelijkheden:

- Ambulante zorgen: medische kosten die voorgeschreven worden door een arts en die los staan van een opname in het ziekenhuis, bijvoorbeeld doktersbezoeken, medicatie, bril, tandprothese, medische beeldvorming,…

- Tandzorgen: tandartskosten van je medewerker en de aangesloten gezinsleden worden grotendeels terugbetaald.

Ook deze aanvullingen zijn vrij van sociale bijdragen en belastingen. Je betaalt enkel een premietaks.

 

DE GROEPSVERZEKERING

Bouw via de groepsverzekering voor jouw medewerkers een aanvullend pensioen op. In België is het pensioen opgebouwd uit 4 pijlers, te starten bij het wettelijke pensioen. Helaas volstaat dit meestal niet om na je pensioen dezelfde levensstandaard vol te houden. Alle extra’s zijn dus heel welkom. De groepsverzekering is al goed ingeburgerd als employee benefit. Weet dus dat dit aanbod echt doorslaggevend is voor medewerkers om al dan niet bij jou aan de slag te gaan. De grote voordelen:

- Je trekt sterke talenten

- Je hebt de mogelijkheid om aanvullend belangrijke risico’s te verzekeren, namelijk rente bij arbeidsongeschiktheid en vroegtijdig overlijden.

- Vul je de groepsverzekering aan met een aanvullende polis arbeidsongeschiktheid, dan kan je beroep doen op het re-integratiebeleid van de verzekeringsmaatschappij. Dit bestaat uit een divers aanbod aan ondersteuning voor je medewerker op vlak van mentale gezondheid.

- Het is een uitgestelde vorm van loon. Toch is er een manier om er vroegtijdig gebruik van te maken. Want bij de aankoop of renovatie van een onroerend goed in België en de rest van Europa kan je medewerker tot 70% van het opgebouwde spaarpotje opnemen.

 

Meer info?

 

HET BONUSPLAN

Is in jouw intern reglement opgenomen dat het behalen van specifieke doelen recht geeft op een bonus of een loonsverhoging? Doe dit dan via de groepsverzekering. Dit is fiscaalvriendelijk voor beide partijen.

Een voorbeeld vanuit beide standpunten om dit te illustreren:

- Jouw medewerker behaalde het afgesproken target. Zoals vooraf vastgelegd beloon je dit met een bonus van 2.500 euro. Dan kost dit jou via traditionele verloning 3.200 euro. Geef je diezelfde bonus via een aanvulling in de groepsverzekering, dan kost het jou maar 2.831 euro. Zo spaar je als werkgever maar liefst 369 euro uit.

- Jij werkt met een systeem van loonsopslag bij het bereiken van een target. Jouw werknemer krijgt er maandelijks 100 euro bij. Alleen blijft daar na aftrek van alles maar 42 euro van over. Geef je diezelfde opslag binnen de groepsverzekering, dan blijft er 81,61 euro over. Bijna dubbel zoveel dus.

 

WE DO MORE, OOK VOOR JOUW EMPLOYEE BENEFITS

- We beschikken over een eigen cel employee benefits, die enkel en alleen op dit topic werkt.

- We staan garant voor advies op maat en budget binnen de steeds veranderende pensioenwetgeving. Wij volgen deze wisselende wetgeving nauwkeurig op.

- Als onafhankelijke makelaar werken we met verschillende maatschappijen. Hierdoor kunnen we scherpe tarieven

- We kijken kosteloos bestaande plannen na en geven je op basis hiervan tips. We brengen eventuele pijnpunten in kaart en reiken een oplossing aan om te optimaliseren.

- We ontzorgen HR, CFO, zaakvoerders. Minstens 1 keer per jaar maken we een afspraak om te kijken of alle plannen nog up-to-date

- We werken enkel met maatschappijen die gebruiksvriendelijke tools We verzorgen de uitleg naar jouw personeel toe om deze tools te hanteren. Zo ontzorgen we jou in het volledige proces.

- We maken benchmarkstudies waarin we kijken hoe jouw bedrijf zich profileert in de markt versus concullega’s op vlak van extralegale voordelen.

- We do more: we maken het verschil tussen verzekerd zijn en goed verzekerd zijn.Meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Wij zijn er voor u via info@solvas.be of 09 372 56 63.