Loading color scheme

Heb je een persoonlijk vermogen opgebouwd en wil je vermijden dat dit geld ooit aan successierechten moet worden besteed? Dan heb je behoefte aan successieplanning. Erfbelasting is een belangrijk topic dat voor iedereen van toepassing is.

Sta je ook stil bij de toekomst van jouw (klein)kinderen? Ook al is de fiscus geen erfgenaam, toch neemt hij altijd een hap uit jouw nalatenschap. Met een combinatie van een handgift en een levensverzekering kan je jouw successieplanning, mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden, goed regelen. Een successieverzekering is eigenlijk een levenslange overlijdensverzekering die de betaling van een kapitaal gelijk aan de geraamde successierechten waarborgt, ongeacht het moment waarop de erflater overlijdt.

VOORDELEN VAN SUCCESSIEPLANNING

- Uitkering van een kapitaal bij overlijden: wanneer je erft van iemand die overleden is, keert de successieverzekering aan de erfgenaam een kapitaal uit waarmee hij de geschatte successierechten kan betalen.
- Kapitaal niet in de erflating opgenomen: het kapitaal dat bij overlijden van de verzekerde erflater wordt uitgekeerd zal niet in de erflating worden opgenomen. Dit op voorwaarde dat de verzekeringsnemer de erfgenaam is en dat hij de premie zelf betaald heeft.

Contacteer ons voor meer info

WAAROM IS EEN PLANNING VAN DE ERFBELASING VOOR JOU VAN BELANG?

- Waarom een overlijdensverzekering? Het te verzekeren risico is het overlijden van de erflater.
- Waarom een levenslange verzekering? Ongeacht het ogenblijk waarop de erflater overlijdt, moeten de erfgenamen steeds successierechten betalen.
- Welk kapitaal wordt verzekerd? De verzekering dekt een bedrag dat gelijk is aan een raming van de successierechten die de erfgenaam bij het overlijden van de erflater op zijn deel van het roerend en onroerend vermogen van de overledene zal moeten betalen.
- Premiesplitsing: je kan jouw premie via constante premies betalen.

Plan je successie nu!

HOE KAN JE ERFBELASING MINIMALISEREN?

Hoe kan je dit nu minimaliseren? Wat kost het? Hoe kan je dit voorbereiden? We nemen je mee doorheen de mogelijkheden en de spelregels van erfrecht en successie zodat je met een gerust gevoel jouw plan kan uitstippelen en zo potentiële problemen voor uw volgende generatie te vermijden.

Optimaliseer jouw nalatenschap, minimaliseer de successierechten. Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek via info@solvas.be of 09 372 56 63.