Loading color scheme

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is een zeer voordelige oplossing om voor jezelf een aanvullend pensioen op te bouwen. Je betaalt via jouw VAPZ minder belastingen en minder sociale bijdragen. Je geniet een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling.

OPBOUW VAN JOUW PENSIOEN

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) biedt je als zelfstandige de mogelijkheid om bovenop jouw wettelijk pensioen op een fiscaalvriendelijke manier een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen. Je realiseert niet enkel een fikse belastingbesparing, maar betaalt tevens minder sociale bijdragen.

Dankzij het VAPZ kan je voor een interessante aanvulling van jouw wettelijk pensioen zorgen. Tegelijk creëer je een bijkomend kapitaal voor naaste familie wanneer je zou overlijden.

Ook genieten van VAPZ?

FISCAAL VOORDELIG

Het VAPZ is bovendien fiscaal bijzonder interessant. De betalingen voor het VAPZ zijn net als de wettelijke sociale bijdrage integraal aftrekbaar als beroepskost.

- Geen premietaks
- De fiscaliteit bij de uitbetaling van uw kapitaal is bijzonder voordelig
- De verworven winstdelingen zijn 100% belastingvrij
- De eindbelasting gebeurt onder de vorm van een (voordelige) fictieve rente
- Blijven te betalen: de RIZIV-bijdrage van 3,55% en de solidariteitsbijdrage die varieert van 0 tot 2%

SOEPELE FORMULE BIJ SOLVAS

Je kan volledig vrij beslissen over het bedrag en de regelmaat van de premiebetalingen. Je opteert voor een vast door jou gekozen premiebedrag of voor een vast percentage op jouw netto belastbaar bedrijfsinkomen (NBI). Ook op het moment van jouw pensioen (of voortijdig overlijden) is het VAPZ zeer soepel: ofwel opteer je om de opgebouwde pensioenreserve in één keer op te nemen, ofwel kies je om het pensioenkapitaal om te zetten in een levenslang inkomen.

Contacteer ons voor meer info

OPLOSSING OP JOUW MAAT

Het VAPZ is niet voor elke bedrijfsleider interessant. Voor zelfstandigen met een vennootschap moet eerst worden berekend of het VAPZ in hun specifieke situatie méér fiscaal voordeel oplevert dan pensioenopbouw via een groepsverzekering. Soms kan een combinatie van beide systemen de meest interessante oplossing zijn.

Solvas heeft bijzonder veel ervaring met het VAPZ en verleent je graag advies. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek: 09 372 56 63 of info@solvas.be.