Loading color scheme

Klanten die niet betalen, zijn een gevaar voor de solvabiliteit van jouw onderneming, een kredietverzekering behoedt je daarvoor. Een kredietverzekering van Solvas dekt je in tegen onbetaalde facturen en wanbetaling. Betaalt jouw klant niet, dan ontvang je finaal van ons toch jouw geld.

Te vaak nog komen goed functionerende bedrijven in de financiële problemen omdat klanten niet tijdig of niet volledig betalen. Een kredietverzekering kan je voor een dergelijke situatie behoeden. Met een kredietverzekering dek je het risico af dat je geen of een onvolledige betaling van jouw klanten ontvangt. De verzekering beschermt je tegen de insolvabiliteit van jouw klanten of tegen politieke risico’s bij export naar risicolanden. Ze is zeker een aanrader wanneer je nieuwe markten gaat betreden of in het buitenland zaken gaat doen.

VOORKOM LASTIGE PROCEDURES

Afhankelijk van de gekozen formule zorgt de kredietverzekeraar ervoor dat jouw vorderingen sneller worden betaald, jouw betalingscondities beter worden nageleefd en je actuele informatie ter beschikking hebt over de kredietwaardigheid van jouw afnemers. Alleszins ontlast je jezelf via de polis van de moeilijke en dure procedure tot het terugvorderen van de openstaande betalingen van klanten. Onze adviseurs bespreken graag de oplossing op maat voor jouw bedrijf.

Contacteer ons voor meer info

OPLOSSING OP MAAT VOOR JOUW BEDRIJF

Niet elke kredietverzekering is dezelfde. Niet elke kredietverzekering komt dan ook tegemoet aan jouw specifieke behoeften. Daarom zoeken wij de kredietverzekering die het best bij jouw bedrijf past. Daarvoor monitoren wij permanent het aanbod van kredietverzekeraars wereldwijd. We vergelijken hun polisvoorwaarden en screenen hun dienstverlening.

Vraag advies op maat bij Solvas: info@solvas.be of 09 372 56 63. Wij hebben heel wat ervaring met kredietverzekeringen en maken een ontwerp dat volledig op maat is van jouw onderneming.