Loading color scheme

Machinebreuk

De technologie staat niet stil. Je investeert steeds meer in nieuwe en duurdere machines. Ze zijn onmisbaar voor de goede werking van uw bedrijf. Schade aan een toestel kan bijgevolg zware gevolgen hebben voor jouw bedrijfsvoering en jouw financiën. Verzeker je daarom bij Solvas tegen de schade aan uw machines. Je kan dit zien als een omnium bij jouw auto, maar dan voor jouw machines.

Geen machines, geen productie. Een verzekering voor machinebreuk is net als de brandverzekering essentieel voor elke onderneming met een machinepark. Er hoeft maar een steeksleutel uit een borstzakje te vallen om in een bedrijf een machine of zelfs een hele productielijn stil te leggen. Ook een beoordelingsfout van een medewerker heeft soms ingrijpende gevolgen. En hoe vaak gaat er niet zomaar vanzelf iets stuk? Voor al die gevallen is de machinebreukverzekering bedoeld. Ze dekt alle plotselinge en onvoorziene materiële schade. Ook een gebrek in de installatie zelf (zoals vastlopen en schade als gevolg van onoordeelkundige bediening) wordt door de bedrijfsverzekering vergoed.

WAT IS ER GEDEKT IN DE VERZEKERING MACHINEBREUK?

Alle mogelijke schades zijn gedekt ('all risk verzekering'), op enkele logische uitzonderingen na.
Wat ook de oorzaak is.

Met Solvas Machinery ben je gedekt tegen schade door:
- Externe oorzaken: blikseminslag, waterschade, diefstal …
- Menselijke tussenkomsten: onhandigheid, nalatigheid, een gebrek aan ervaring, vandalisme …
- Uitwerking van elektriciteit: kortsluiting …
- Interne oorzaken: materiaal- of constructiefouten, vastlopen, oververhitting …

Daarnaast vergoeden we ook een aantal bijkomende kosten, zoals:
- Overuren door personeel
- Bijstand door technici uit het buitenland
- Versneld vervoer van onderdelen
- Kosten voor noodzakelijke opruimingswerken
- Kosten voor afbraak en wederopbouw
We zorgen er dus voor dat je productie niet in het gedrang komt en jouw financiële verliezen door falende machines tot een minimum beperkt blijven.

Contacteer ons voor meer info

WAAROM SOLVAS MACHINERY?

Voor een bescheiden bedrag dat fiscaal aftrekbaar is, verzeker je jouw machines tegen schade. De polis is onmisbaar wanneer de machines de activiteiten van uw bedrijf sterk bepalen of herstellingen niet evident zijn. De machinebreukverzekering dekt geen schade als gevolg van langzaam inwerkende invloeden, zoals slijtage of roest. Voor wat aan de machine is bevestigd, maar er geen vast onderdeel van uitmaakt (snaren, riemen, kettingen …) en voor onderdelen waarvan het herstellen of vervangen tot het normale onderhoud behoort, bestaat geen dekking.

TROEVEN SOLVAS MACHINEBREUK VERZEKERING?

- Beter verzekerd, tegen een betere prijs
- Dekking reparatie-/vervangingskosten, bij reparatie: zonder afschrijving!
- Alle vormen van schade, ook menselijk falen + bij laden/lossen/vervoeren
- Keuze om alle machines te verzekeren of enkel de meest essentiële
- Statische machines én rollend materieel, zoals kranen en heftoestellen
- 1 factuur, alle verzekerde machines
- Handig overzicht in online systeem: Solvas Fleet

Solvas geeft u graag het beste advies. Neem gerust contact op voor een gesprek: info@solvas.be of 09 372 56 63.