Loading color scheme

Wat houdt de betonstop nu eigenlijk in?

Wat houdt de betonstop nu eigenlijk in? Er wordt hier al over gepraat sinds 2009. Je leest het goed. Dat is al 14 jaar geleden. De politiek leek maar niet tot een akkoord te komen. Tot er eind mei dit jaar toch enkele knopen doorgehakt werden. Ben je eigenaar van een stuk bouwgrond? Of ben je op zoek naar een stuk bouwgrond om je droomwoning te realiseren? Ontdek hier wat de betonstop voor jou betekent.

Van betonstop naar bouwshift

Eigenlijk is betonstop geen goede term. Want dit doet iedereen denken dat er vanaf een bepaald moment geen druppel extra beton mag bijgegoten worden. Dat zou natuurlijk absurd zijn. En onrealistisch. Daarom maakte de term betonstop enkele jaren geleden plaats voor het beter passende woord bouwshift.

Het komt erop neer dat de focus bij ruimtelijke ordening ligt bij de zogenaamde verkerning. Het concentreren van bebouwing rond de kern van een stad of gemeente. In Vlaanderen hinken we achter op dit concept. Nederland zet hier al tientallen jaren op in. Hierdoor worden gezellig ingerichte dorpen afgewisseld met mooie open ruimtes. Hier in Vlaanderen is de historisch gegroeide lintbebouwing voor velen een doorn in het oog. Om dan nog niet te spreken over de verkeersdrukte die dit met zich meebrengt.

Bovendien leidt de verspreide bebouwing tot problemen met biodiversiteit en meer kans op overstromingen. Als we alles verder blijven volbouwen, wordt dit alleen maar erger. Daarom mag je vanaf 2040 alleen nog bouwen op ruimte die voordien ook al door een gebouw werd ingenomen.

Bij kernverdichting woont iedereen dicht bij winkels, scholen, werk en knooppunten voor openbaar vervoer. Hierdoor geraak je te voet of met de fiets overal waar je moet zijn. De levenskwaliteit stijgt. De verkeersdrukte neemt af. Vandaar de focus op de bouwshift.

Stand van zaken betonstop

Op 24 mei dit jaar kwam er plots weer schot in de zaak. Op die dag keurde het Vlaams Parlement enkele concrete stappen goed. Wat betekent dit voor jouw bouwgrond?

  • Jouw bouwgrond kan van bestemming veranderen. Waardoor het met andere woorden officieel geen bouwgrond meer is. In dat geval krijg je van de overheid een hogere vergoeding.
  • Woonreservegebieden die nog niet ontwikkeld zijn worden als het ware bevroren. Wil de gemeente toch deze gebieden laten verkavelen, dan volgt er eerst een inspraakronde van de bevolking. De gronden worden enkel vrijgegeven voor bebouwing als de gemeenteraad een gemotiveerde beslissing kan voorleggen. Gebeurt dit niet en blijft je bouwgrond niet bebouwbaar? Dan reken je ook op de schadevergoeding uit het eerste punt.
  • Als derde punt is er nog een ander addertje onder het gras. Jouw bouwgrond blijft bouwgrond, maar de gemeente weigert elke bouwvergunning voor jouw grond. In dat geval zit je met de gebakken peren en krijg je geen compensatie.

Ons advies voor jou

Wees voorbereid en zorg vooral dat je op tijd actie onderneemt. Kijk je eerst de kat uit de boom, dan zal de datum waarop de nieuwe wetgeving effectief in voege treedt snel te dichtbij komen. En dan ben je gewoonweg te laat. Want hoe dichterbij de datum komt, hoe lager de waarde van jouw bouwgrond kan zakken.  

Hoe speel je hier nu best op in?

Ben je al langere tijd eigenaar van jouw bouwgrond, dan heb je intussen een mooie meerwaarde opgebouwd. Bekijk dus zeker de optie om je bouwgrond nu te verkopen en met de opbrengst een andere investering te doen. Jouw bouwgrond kost je op dit moment misschien niets. Maar het brengt ook niet op. Er worden nu eenmaal geen huurgelden betaald voor een stuk bouwgrond.

Gebruik de opbrengst van de verkoop, eventueel aangevuld met eigen middelen of een krediet, om een interessante opbrengsteigendom te kopen. Denk hierbij aan een woning of appartement om te verhuren. Zo genereer je een maandelijkse huuropbrengst én geniet je dubbel dankzij de waardestijging van dit onroerende goed op langere termijn.

Is verkopen geen optie voor jou? Heb je toch een bepaalde band met je bouwgrond? Zorg ervoor dat deze grond dan tijdig wordt bebouwd. Net als bij de eerste optie kan je deze woning op de verhuurmarkt brengen. Zo genereer je ook in dit scenario een inkomst uit je investering en heb je een woning die met de jaren in waarde zal stijgen.

Mogelijkheden genoeg dus. Laat je hierbij zeker door de juiste professionals begeleiden.